Waarom?

Zolang er onderwijs bestaat, zijn er leerkrachten die weten hoe je dit onderwijs betekenisvol maakt voor leerlingen. Vreemd genoeg is deze kennis vaak alleen merkbaar voor hun leerlingen. Dit was aanleiding voor Erik Vos van Bureau voor Educatief Ontwerpen, Kunstbalie en een groep docenten om educatief repertoire binnen cultuuronderwijs te verzamelen.

Het doel is om ‘typisch handelen van inspirerende leerkrachten’ zichtbaar te maken en te delen met vakgenoten. Dit heeft onder meer deze blog opgeleverd: een schatkist met didactische hulpmiddelen en bijbehorende verhalen om je eigen onderwijs te verrijken.

 

Goed cultuuronderwijs

Voor veel scholen begint goed cultuuronderwijs met het bevorderen van een onderzoekende houding bij leerlingen. Dat bleek uit ambitiegesprekken die in het kader van De Cultuur Loper met scholen in Noord-Brabant zijn gevoerd. En ook in de mooiste verhalen die we konden vinden spelen verwondering, nieuwsgierigheid, creatief denken en andere aspecten van een onderzoekende houding een rol. Een leerkracht of vakdocent doet iets waardoor kinderen nieuwsgierig worden, iets wÍllen weten en in staat zijn om zelf iets te bedenken of uit te zoeken. Onderzoekend vermogen is één van de drie competenties die binnen De Cultuur Loper als handvat dienen voor goed cultuuronderwijs. Dit vermogen wordt versterkt als het in samenhang met de twee andere competenties ingezet wordt. En uiteraard komen deze competenties ook in andere vakken of leergebieden aan bod. Vandaar dat educatief repertoire in dit blog vakoverstijgend te gebruiken is.

 

“Leerlingen los laten komen van het bekende, het geijkte, daar draait cultuuronderwijs voor mij om.”

Juliette Walma van der Molen – hoogleraar Talentontwikkeling Universiteit Twente