Over ons

Deze blog is ontwikkeld door Kunstbalie, provinciaal expertisecentrum kunsteducatie en kunstbeoefening in Noord-Brabant. In samenwerking met Erfgoed Brabant ontwikkelde Kunstbalie De Cultuur Loper als onderdeel van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het programma komt in co-creatie tot stand met scholen, lokale intermediairs, kunstencentra, cultuuraanbieders en gemeenten in Noord-Brabant.

Met dank aan: Erik Vos, Bureau voor Educatief Ontwerpen