Hoe?

Educatief repertoire is persoonlijk vakmanschap. Het is in beginsel te herhalen door andere leerkrachten of vakdocenten, maar niet als kunstje of trucje. Soms vraagt het een andere manier van werken, waarbij het niet gaat om louter kennisreproductie. Veel onderdelen van repertoire vragen om flexibiliteit en creativiteit. En dat doe je niet zomaar even!

Voor teams met de ambitie om meer te gaan werken aan een onderzoekende houding van kinderen, is er een training beschikbaar.

 

Training ‘Educatief repertoire voor cultuuronderwijs’

Voor teams primair- en voortgezet onderwijs, vakdocenten Centra voor de Kunsten, studenten Pabo of kunstvakopleidingen.

De training wordt op maat met iedere instelling inhoudelijk en praktisch doorgesproken. Het verzamelde educatief repertoire dient als uitgangspunt. Een trainer vertelt een verhaal waarin een leerkracht iets doet waardoor kinderen verwonderd raken, nieuwsgierig worden, iets wíllen weten en in staat zijn iets te bedenken. Met deze vondst als uitgangspunt gaan deelnemers zelf ontwerpen. De uitdaging is om een antwoord te vinden op de vraag: hoe en wanneer pas jij dit toe in jouw lessen?

Het accent kan liggen op vakoverstijgend onderwijs of zich toespitsen op een specifiek kunstvak.

Meer informatie of een aanvraag indienen kan via www.decultuurloper.nl/scholing.