Doe mee!

Wil je op de hoogte blijven?

“Like” ons op Facebook

Wil je meeschrijven?

We hebben nu iets meer dan twintig categorieën verzameld. Maar we willen er meer! Hiervoor hebben we inspirerende praktijkverhalen nodig. We zoeken naar ‘woorden bij daden’, niet naar algemeenheden. We zoeken de parels, niet de oesters. Ken jij zo’n verhaal? Doe mee!

 

Richtlijnen voor het schrijven van een verhaal

1.

De verhalen op deze webblog hebben een eigen ‘kleur’. Ze zijn uitnodigend, eerlijk en geven de lezer een inspirerend doorkijkje in een- vaak herkenbare – lessituatie.

Vragen en suggesties die hierbij helpen:

  • Wat vind je mooi in dit verhaal? Wat inspireert je? Leg hier het accent op.
  • In hoeverre is het je eigen ervaring? Betrek jezelf in het verhaal.

2.

In alle verhalen doen leraren iets waardoor leerlingen nieuwsgierig worden, verwonderd raken of waarin hun creativiteit wordt geprikkeld. De intrinsieke betrokkenheid van leerlingen is hoog.

Vragen en suggesties die hierbij helpen:

  • Wat is het typerend handelen van de leerkracht? Wat doet hij/zij? Wat gebeurt er? Wat doen de leerlingen? Beschrijf dit gedrag concreet en gedetailleerd.

3.

Educatief repertoire is inspirerend en niet belerend. Verhalen waarin heel theoretisch wordt omschreven hoe goed (cultuur)onderwijs in elkaar steekt of waarom het belangrijk is, zijn voor deze webblog niet interessant. We zijn op zoek naar korte verhalen uit het echte leven.

Vragen die hierbij helpen:

  • In hoeverre bied je verhaal openheid en ruimte voor uiteenlopende visies op pedagogisch/didactisch of inhoudelijke vlak binnen (cultuur)onderwijs?
  • Wat is mijn motief om dit verhaal te schrijven?

 

Redactie

Stuur je verhaal naar esther.leenders@kunstbalie.nl. We proberen binnen 72 uur met een reactie te komen.

Onze reactie is per verhaal verschillend. Soms komen we tot de conclusie dat een verhaal (nog) niet past. Dat er nog iets nodig is om het scherper te maken en meer in lijn met wat we beogen. Soms moet het beknopter, samenhangender of juist gedetailleerder. In samenspraak met jou, als schrijver, zullen we deze slag dan maken.